top of page
Grāmatvedības pakalpojumi uzņēmējiem

Grāmatvedības pakalpojumi uzņēmējiem

STANDARTA GRĀMATVEDĪBAS APKALPOŠANA
FINANŠU VADĪBAS PAKALPOJUMI

Standarta grāmatvedības apkalpošana

Standarta grāmatvedības apkalpošana

  • Datu ievade grāmatvedības uzskaites sistēmā.

  • Darba algas aprēķins.

  • Pamatlīdzekļu uzskaite.

  • Ikmēneša un gada atskaites, to iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

  • Atskaites LR Centrālās Statistikas pārvaldei un Latvijas bankai.

  • Vadības atskaišu sagatavošana pēc pieprasījuma vai regulāri.

  • Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana VID.

Standarta grāmatvedības apkalpošana
Finanšu vadības pakalpojumi Jelgavā

Finanšu vadības pakalpojumi

Uzņēmuma finanšu stāvokļa izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana.

Finanšu vadības pakalpojumi
Biznesa organizācijas pakalpojumi

Biznesa organizācijas pakalpojumi

Uzņēmuma iekšējās normatīvās bāzes (procedūras, nolikumi, norādījumi un rīkojumi) sakārtošana atbilstoši ārējiem normatīviem dokumentiem.
Efektīvas un kvalitātes standartiem atbilstošas darba organizācijas izveide.

Biznesa organizācijas pakalpojumi
"SOS" grāmatvedība Jelgavā

"SOS" grāmatvedība

Uzņēmuma iekšējās normatīvās bāzes (procedūras, nolikumi, norādījumi un rīkojumi) sakārtošana atbilstoši ārējiem normatīviem dokumentiem.
Efektīvas un kvalitātes standartiem atbilstošas darba organizācijas izveide.

"SOS" grāmatvedība
bottom of page