Grāmatvedības pakalpojumi Jelgavā

Standarta grāmatvedības apkalpošana
Finanšu vadības pakalpojumi

Sazinieties ar mums

Grāmatvedības pakalpojumi  uzņēmumiem Jelgavā

SIA "Ilzes birojs" dibināta 2007. gadā un sniedz grāmatvedības pakalpojumus maziem un vidējiem uzņēmumiem Latvijā. Papildus uzņēmumu grāmatvedības apkalpošanai mēs sastādām gada budžetus, vadības atskaites, biznesa plānus.

Mūsu komandā strādā grāmatveži ar augstāko izglītību un ilggadēju pieredzi.

Mēs nodrošinām grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar Latvijas likumdošanu,
kā arī SGS.

Strādājam latviešu, krievu un angļu valodās.

Mums ir pieredze, zināšanas un motivācija, lai nodrošinātu uzņēmējam vissvarīgāko – kvalitāti, operativitāti, precizitāti, optimizēt pārvaldes izmaksas
un tādējādi ļaut uzņēmējam pilnībā pievērsties savam pamatbiznesam.

Grāmatvedības pakalpojumi uzņēmējiem

Standarta grāmatvedības apkalpošana

  • Datu ievade grāmatvedības uzskaites sistēmā.
  • Darba algas aprēķins.
  • Pamatlīdzekļu uzskaite.
  • Ikmēneša un gada atskaites, to iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā (VID).
  • Atskaites LR Centrālās Statistikas pārvaldei un Latvijas bankai.
  • Ikmēneša bilances un peļņas un zaudējumu aprēķins.
  • Vadības atskaišu sagatavošana pēc pieprasījuma vai regulāri.
  • Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana VID.
  • Piedalīšanās uzņēmuma gada revīzijā.

Finanšu vadības pakalpojumi

  • Uzņēmuma finanšu stāvokļa izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana.

Biznesa organizācijas pakalpojumi

Uzņēmuma iekšējās normatīvās bāzes (procedūras, nolikumi, norādījumi un rīkojumi) sakārtošana atbilstoši ārējiem normatīviem dokumentiem.
Efektīvas un kvalitātes standartiem atbilstošas darba organizācijas izveide.

"SOS" grāmatvedība

Uzņēmuma iekšējās normatīvās bāzes (procedūras, nolikumi, norādījumi un rīkojumi) sakārtošana atbilstoši ārējiem normatīviem dokumentiem.
Efektīvas un kvalitātes standartiem atbilstošas darba organizācijas izveide.

Grāmatvedības firmas "Ilzes Birojs" kontakti

Kontakti

Adrese: Strazdu 16, Jelgava, LV-3004
Tālr./fakss: (+371) 63 010 513
Mobilais tālrunis: (+371) 26 724 265
E-pasts: ilzesbirojs@inbox.lv

Rekvizīti

Juridiskais nosaukums: Ilzes birojs, SIA
Juridiskā adrese: Strazdu 16, Jelgava, LV-3004
Reģistrācijas numurs: 43603031718

Darba laiks

Darbdienās: 9.00–16.00
Sestdien/svētdien: brīvs

Sazinieties ar mums